Delegacja #ZSTBIAŁYSTOK podczas uroczystości na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku
„Światło Pamięci Niezwyciężom”- pamiętamy o tych, którzy zginęli, walcząc o odzyskanie i utrzymanie Wolnej Niepodległej Polski