Dzisiaj uczeń Technikum nr 3 w Białymstoku Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa Patryk Małaszewski odebrał z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Marszałek Artur Kosicki stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej przyznawane uczniom uzdolnionym artystycznie z Województwo Podlaskie na rok 2023
GRATULUJEMY WIELKA DUMA