HARMONOGRAM PRACY ZST 29.04-8.05.2019 r.:

 

– 29 – 30 kwietnia 2019 r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

– 1 maja 2019 r. – Święto Pracy (dzień wolny);

– 2 maja 2019 r. – Dzień Flagi, dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

– 3 maja 2019 r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja (dzień wolny);

– 6 – 8 maja 2019 r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (EGZAMINY MATURALNE);

– od 9 maja 2019 r. zajęcia klas 1, 2 i 3 technikum zawodowego i branżowej szkoły I stopnia w/g nowego planu lekcji.

Sekretariat szkoły czynny w dniach 29-30.04 w godz. 7.30-15.30, 2.05.2019 r. w godz. 7:30-13:00.

Dyrektor ZST