HISTORYCZNA GRA EDUKACYJNA
Uczniowie ZST uczestniczyli w aktywnych zajęciach historycznych rozgrywając zespołowo grę edukacyjną „IV rozbiór Polski”. Pierwszym etapem gry (po wyznaczeniu drużyn i wyborze lidera), było ułożenie w jak najkrótszym czasie przez uczniów mapy w formie puzzli. W następnym etapie współzawodnictwa uczniowie odkrywali karty z miejscami, datami i zdarzeniami historycznymi, po czym musieli je przyporządkować na mapie. Podsumowaniem rywalizacji była próba odpowiedzi na postawione zagadnienia i wypełnienie przez drużynę karty pracy oraz ocenianie przez nauczyciela. W sumie drużyna mogła zdobyć 13 punktów. Gra edukacyjna spotkała się z entuzjazmem wśród uczniów, którzy pracowali zespołowo i wielkim zaangażowaniem. Dzięki zabawie młodzież poznała w atrakcyjny sposób genezę i początki wybuchu II wojny światowej oraz najważniejsze wydarzenia związane z podziałem i okupacją Polski przez III Rzeszę i ZSRR. Uczniowie mieli niezwykłą okazję łączyć przyjemne z pożytecznym – zabawę ze zdobywaniem wiedzy.
Dziękujemy serdecznie Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku za otrzymane zestawy gry edukacyjnej.