IV edycja Gry Miejskiej „Z Marszałkiem po Białymstoku” w 100-lecie wręczenia Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu
honorowego obywatelstwa Miasta Białegostoku
dla uczniów szkół podstawowych Miasta Białegostoku
organizowana przez
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku