Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi… 🌊 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa: Pani Agata Forfa oraz Pani Agnieszka Przybyszewska-Nieborak odebrały z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. NAJLEPSI są wśród nas, GRATULUJEMY👏👏👏