Nauczyciele #ZSTBIAŁYSTOK w akcji
Jak szkoła, to #szkolenie
Finansowanie – środki unijne w ramach projektu pt.: „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość”