Osoby zakwalifikowane do udziału w stażach z listy rezerwowej (branża kolejowa) w ramach projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość”

Poniżej publikujemy informację o osobach zakwalifikowanych z listy rezerwowej do odbywania staży z branży kolejowej