Pamiętamy – Powstanie Warszawskie
1 sierpnia 1944 – 2 października 1944