Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów, polecamy Poradnik bezpiecznego wypoczynku. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dla rodziców i opiekunów dotyczące letniego i zimowego wypoczynku.
Warto zapoznać się z poradami dotyczącymi m.in.: zasad organizowania oraz nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w podróży, wyboru odpowiedniej oferty i kwalifikacji kadry.

Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

www.wypoczynek.men.gov.pl

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_lato_2018.pdf