„POZYTYWNIE BIEBRZNIĘCI”

Dnia 28 września 2018 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku uczestniczyli w historyczno-przyrodniczych zajęciach terenowych w Biebrzańskim Parku Narodowym. Celem wyjazdu było poznanie historii Twierdzy Osowiec (zwanej polskim Verdun) oraz zgłębienie tajników przyrody, jednego z ostatnich unikatowych obszarów Europy – Bagien Biebrzańskich.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Fortu I (Centralnego) i muzeum Twierdzy Osowiec. Fort ten, jako jeden z nielicznych, oparł się natarciom wroga podczas I wojny światowej i nigdy nie został zdobyty. Znakomity przewodnik – Pan Mirosław Worona (Prezes Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego) potrafił każdego ucznia zainteresować historią tego niezwykłego miejsca. Przewodnik po Twierdzy przedstawił z humorem fakty, legendy związane
z twierdzą, prezentował zdjęcia i eksponaty (m.in. mundury, broń) oraz przeprowadzał konkursy z wiedzy historycznej, nagradzając uczestników.

 

Największą atrakcją okazały się podziemne, ekscytujące wędrówki w obiektach fortecznych (schronach, poternach, kaponierach), a szczególnie w tzw. „Tunelu Śmierci”, usytuowanym w fortecznym rawelinie, w którym pokutuje do dziś duch carskiego oficera.

Po terenowej lekcji historii, przeszliśmy do zajęć z biologii. Poznaliśmy florę i faunę największego w Polsce i Europie parku narodowego. Przyrodnicze warsztaty edukacyjne rozpoczęliśmy od zwiedzania sal ekspozycyjnych w siedzibie Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dzięki spreparowanym eksponatom zwierząt mogliśmy z bliska zobaczyć i dotknąć m.in., klępę z łoszakami, wilka, dzika, bobra, kunę, borsuka oraz występujące nad Biebrzą ptaki drapieżne i wodno-błotne.

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy w ramach programu wycieczki, było torfowisko wysokie przy „Carskiej Drodze”. Tam poznaliśmy elementy bagna i torfowiska („wielkiej gąbki”) oraz właściwości fizykochemiczne torfu. Szczególne zainteresowanie wśród uczniów wzbudziła roślinność występującą na torfowisku. Zaskoczyło nas swoim aromatem bagno zwyczajne o właściwościach leczniczych, halucynogennych oraz jako środek odstraszający na mole. Jednak prawdziwą rewelacją okazała się „krwiożercza” owadożerna roślina rosiczka okrągłolistna, która wabi swoje ofiary kroplami słodkiej cieczy i je unieruchamia. Pułapka rosiczki zamyka się, wydzielany kwas mrówkowy rozpuszcza i trawi ciało owada-ofiary.

 

Z torfowiska wysokiego wyruszyliśmy w stronę rzeki Biebrzy, która nazwę swoją wywodzi od licznie zamieszkujących ją bobrów. Na trasie czekała nas ścieżka edukacyjna „Kładka”, z tablicami informacyjnymi, platformami widokowymi oraz wieżą widokową przy Forcie II (Zarzecznym). Fachowa opieka profesjonalnie przygotowanych przewodników – Pani Anny Karniej i Pana Adama Zimnocha, dostarczyła uczniom wiedzy przyrodniczej i wspaniałej zabawy.

Po zajęciach edukacyjnych przyszedł czas na odpoczynek i część rekreacyjno-sportową. W zacisznym miejscu „Osady Bóbr” Biebrzańskiego Parku Narodowego czekały na nas słodkie bułeczki i ognisko kiełbaskami. Spędziliśmy piękny wrześniowy dzień nad Biebrzą. Pogoda nam wspaniale dopisała. Poprzez żywy kontakt z historią Twierdzy Osowiec oraz dziewiczą przyrodą zostaliśmy wszyscy „biebrznięci”, czyli zauroczeni tym urokliwym miejscem. Był to jednocześnie atrakcyjny odpoczynek na łonie przyrody oraz aktywna lekcja historii i biologii.

 

Krzysztof Pogorzelski