UWAGA !!!

W systemie NABÓR SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
https://bialystok.edu.com.pl w menu TYP SZKOŁY wyszukujemy :

1)  technikum -> Technikum nr 3
w Białymstoku, ul. Stołeczna 21

2)  branżowa szkoła I stopnia -> Branżowa Szkoła nr 3
w Białymstoku
, ul. Stołeczna 21