Rusza trzeci – ostatni – nabór wniosków na stypendia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku w ramach projektu

 „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość” 

 

Stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane będzie w ramach projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość” nr RPPD. 03.03.01-20-0183/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

 

Nabór prowadzony będzie w dniach 

od 15.02.2022 r. do 03.03.2022 r.

 

Regulamin i wnioski do pobrania poniżej 

 

Osoby zainteresowane wsparciem składają kompletną dokumentację w w/w terminie poprzez wybranie jednej z poniższych form:

 

  1.   poprzez umieszczenie wniosku w skrzynce zabezpieczonej pieczęciami szkoły. Skrzynka ta znajduje się przy wejściu głównym do szkoły.
  2.  poprzez przesłanie wersji papierowej dokumentacji pocztą, bądź kurierem na adres szkoły (ZST w B-stoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok) z dopiskiem „zgłoszenie do udziału w projekcie”