Stypendium Prezydenta Miasto Białystok Pana Tadeusz Truskolaski za innowacyjną myśl techniczną w roku 2023 otrzymali: Krystian Płoński, uczeń kl. 4Tdk Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa oraz Adrian Walendziuk, absolwent Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa
GRATULUJEMY