Święto Patrona Zespołu Szkół Technicznych
i rozstrzygnięcie IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
„Z miłości do niepodległej Ojczyzny… – życie i działalność
gen. Władysława Andersa (1892-1970)”.

15 maja 2019 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa odbędą się uroczystości rocznicowe związane z Patronem szkoły gen. Władysławem Andersem. 12 maja minęła 75. rocznica bitwy o Monte Cassino stoczonej przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. W tym dniu przypada również 49. rocznica śmierci gen. Andersa. Społeczność naszej szkoły w szczególny sposób pragnie uczcić dowódcę spod Monte Cassino i wszystkich żołnierzy, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.
Obchodom święta Patrona szkoły towarzyszyło rozstrzygnięcie IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)”. Konkurs historyczny skierowany został do uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. Jego celem było przybliżenie młodzieży sylwetki i działalności gen. Władysława Andersa, który całym swoim życiem ukazał,

że nie istnieją granice odwagi i poświęcenia z miłości niepodległej Ojczyzny. Ponadto celem konkursu było również rozbudzanie zainteresowania historią Polski wśród uczniów, kształtowanie postawy patriotycznej oraz emocjonalnego stosunku do dziejów Polski, a także zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności.
Zgodnie z regulaminem konkursu prace mogły być wykonane w formie filmu, prezentacji multimedialnej oraz w postaci pracy plastycznej, wykonanej techniką dowolną. Już na początku marca b.r. informacja o organizowanym konkursie przez naszą szkołę została przekazana do szkół z terenu województwa podlaskiego za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Bogactwo ofert różnych konkursów historycznych, organizowanych
w całej Polsce przez szkoły i instytucje, nie przysłoniło faktu, iż nasz konkurs o życiu i działalności gen. Andersa cieszył się dużą popularnością wśród młodzieży.
Na konkurs z terenu województwa podlaskiego wpłynęło aż 94 prac, w tym 2 filmy, 44 prezentacji multimedialnych i 48 prac plastycznych, między innymi z takich miejscowości, jak: Augustów, Białystok, Choroszcz, Drohiczyn, Filipów, Łomża, Osowiec, Przebrodzie, Rogienice Wielkie, Siemiatycze, Słucz, Sokółka, Stary Skarżyn, Suwałki, Turośl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wąsosz, Wyszki i Zambrów.
W skład Jury konkursowego powołanego przez organizatora weszli: Pani Magdalena Dzienis – Todorczuk – historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Pan Józef Waczyński – historyk z Muzeum Wojska w Białymstoku.W imieniu członków Komisji konkursowej przekazujemy słowa uznania Drogiej młodzieży za podjęty trud i inwencję twórczą. Nauczycielom za inicjatywę i zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Poziom prac był wysoki. Komisja przy ocenianiu brała pod uwagę oryginalność przedstawienia postaci generała Andersa i jego dokonań, poziom merytoryczny – historyczny przekazu, chronologię, wygląd estetyczny, staranność oraz bibliografię i wykorzystane źródła.
Patronat Honorowy nad konkursem objęli i ufundowali nagrody: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Podlaski Kurator Oświaty, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeom Wojska w Białymstoku i Muzeum Pamięci Sybiru.

Laureaci konkursu:

GRAND PRIX
ALEKSANDRA KRAJEWSKA, Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich,
nauczyciel Pani Barbara Matejkowska.
KATEGORIA FILM
I MIEJSCE
ERYK KACZYŃSKI, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie, nauczyciel Pani Marlena Kraszewska.
KATEGORIA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – SZKOŁA PODSTAWOWA
I MIEJSCE
MAGDALENA CZYŻEWSKA, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu, nauczyciel Pani Barbara Chrzanowska.
II MIEJSCE
KATARZYNA MARKOWSKA, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, nauczyciel Pani Ewa Zalewska.
III MIEJSCE
HANNA MÓŻDŻYŃSKA, Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, nauczyciel Pani Magdalena Winograd.
III MIEJSCE
PAWEŁ CZYŻEWSKI, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu,
nauczyciel Pani Barbara Chrzanowska.
WYRÓŻNIENIE
MICHAŁ STRADCZUK, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach,
nauczyciel Pani Elżbieta Karpiuk.
WYRÓŻNIENIE
ALICJA GOSIEWSKA, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie, nauczyciel Pani Marlena Kraszewska.
WYRÓŻNIENIE
BARBARA ZIENIEWICZ, Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku, nauczyciel Pani Adrian Petelski.

KATEGORIA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
I MIEJSCE
RAFAŁ WYSZYŃSKI, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, nauczyciel Pani Agnieszka Roszkowska-Bogucka.
II MIEJSCE
PAULINA ZIELEPUCHA, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego, Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, nauczyciel Pani Jadwiga Motuk.
III MIEJSCE
DOMINIK BRECZKO, Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, nauczyciel Pan Krzysztof Pogorzelski
WYRÓŻNIENIE
SYLWIA SZYMBORSKA, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego, Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, nauczyciel Pani Jadwiga Motuk.

KATEGORIA PRACA PLASTYCZNA – SZKOŁA PODSTAWOWA
I MIEJSCE
MAJA KŁOPOTOWSKA, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach, nauczyciel Pani Elżbieta Karpiuk.
I MIEJSCE
MILENA KOSIŃSKA, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie, nauczyciel Pan Krzysztof Niemyjski.
II MIEJSCE
MICHAŁ MILEWSKI, Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Tykocinie,
nauczyciel Pan Ireneusz Przeździecki.
III MIEJSCE
URSZULA KOZŁOWSKA, Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku, nauczyciel Pani Adrian Petelski.
WYRÓŻNIENIE
SANDRA FILONIK, Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Tykocinie,
nauczyciel Pan Ireneusz Przeździecki.
WYRÓŻNIENIE
RADOSŁAW PIELOSZCZYK, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli, nauczyciel Pani Alicja Pieloszczyk.
WYRÓŻNIENIE
KAJA WÓJCIK, Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, nauczyciel Pani Magdalena Winograd.

KATEGORIA PRACA PLASTYCZNA – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
I MIEJSCE
KLAUDIA CHMIELEWSKA, Branżowa Szkoła I Stopnia, Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, nauczyciele: Pani Jadwiga Motuk i Pan Jacek Nejfeld.
I MIEJSCE
MONIKA BORÓWKO, Zespół Szkól Gastronomicznych w Białymstoku,
nauczyciel Pan Wojciech Brański.
II MIEJSCE
JULIA SROKA, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie,
nauczyciel Pani Agnieszka Mentecka.
III MIEJSCE
EWELINA IZABELA SUPIŃSKA, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego, Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, nauczyciel Pani Jadwiga Motuk.
WYRÓŻNIENIE
JULIA ŁYSIK, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, nauczyciel Pan Dariusz Żołądkowski.
WYRÓŻNIENIE
EMILIA JASTRZĘBSKA, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie, nauczyciel Pani Agnieszka Mentecka.
WYRÓŻNIENIE
DOMINIKA JAMIOŁKOWSKA, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, nauczyciel Pani Agnieszka Roszkowska-Bogucka.