Terenowe zajęcia historyczne „Deportacje Polaków na Sybir”, klasy 1 Tk technik transportu kolejowego Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa 💚
Muzeum Pamięci Sybiru, to miejsce, gdzie ożywa historia cierpienia i walki o przetrwanie, gdzie wszystkie opowieści zamykają się w słowie „Sybir”. Jest szczególnym miejscem pamięci martyrologii Polaków wywiezionych na „nieludzką ziemię”. Muzeum oferuje zwiedzającym liczne i ciekawe wystawy na temat obywateli polskich deportowanych do ZSRR podczas II wojny światowej 🇵🇱🇵🇱🇵🇱