UNIEWAŻNIENIE

naboru wniosków na stypendia edukacyjne.

 

Ze względu na zapisy regulaminu zawężające możliwość uczestnictwa w powyższej formie wsparcia przez wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku zadecydowano o unieważnieniu postępowania.

 

W najbliższych dniach regulamin ulegnie zmianie oraz zostanie ogłoszony nowy nabór.

 

Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszam.

 

Konrad Piekarski

Kierownik Projektu