„Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarami biało-czerwonymi
umaiła się Rzeczpospolita”
– Uroczystości 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – polskiego święta państwowego ustanowionego w 1919 oraz ponownie w 1990 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów – z udziałem reprezentacji ZST