W MUZEUM KOLEJNICTWA
Uczniowie klasy 1 w zawodzie technik transportu kolejowego #ZSTBIALYSTOK gościli w muzealnej „Ekspozycji Kolejowej Białystok”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa Kolejowe Podlasie Na interaktywnej ekspozycji mogliśmy zobaczyć i dotknąć eksponaty, pamiątki, źródła ikonograficzne i dokumenty związane z kolejnictwem. Stowarzyszenie Kolejowe Podlasie od 2009 r. zgromadziło wiele zabytków taboru i sprzętu kolejowego, makiety modelarstwa kolejowego oraz przede wszystkim symulator pociągu EN57 – 606 Białostocki symulator kolejowy, zrekonstruowany przez Pana Damianowi Jurczakowi. Dziękujemy serdecznie Panu Marcinowi Koczorowskiemu, Wiceprezesowi Stowarzyszenia, za oprowadzenie nas po muzeum i przekazanie interesującej wiedzy z zakresu techniki i dziejów kolejnictwa.