Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor Elżbiecie Zimnoch za serdeczne przyjęcie, a Pani Bożenie Krasnodębskiej, doradcy zawodowemu, za organizację warsztatów
ZAPRASZAMY Ósmoklasistów Mieszka do teamu Andersa
Wszystkie drogi prowadzą do #ZSTBIAŁYSTOK