Wyniki naboru uzupełniającego uczestników na kursy skierowane do branży mechanicznej. Poniżej publikujemy listy osób zakwalifikowanych do kursów.