Projekt: Zawodowo mobilni – staże zagraniczne uczniów ZST w Białymstoku

Numer projektu: 2020-1-PL01- KA102-078258

Przyznane dofinansowanie: 145 402 Euro

 

Projekt skierowany jest do 64 uczniów klas II i III kształcących się w Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 działających w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa  w Białymstoku z następujących branż:

– mechanicznej –  zawód: technik pojazdów samochodowych – 6 osób, mechanik pojazdów samochodowych – 6 osób , technik mechanik – 4 osoby,

– drzewnej – zawód: technik technologii drewna – 8 osób i 8 uczniów w zawodzie stolarz

-gastronomicznej- zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych szkoły branżowej, zawód- kucharz  łącznie 32  uczniów

Celem projektu jest wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych 64 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku  w odniesieniu do wymagań lokalnego i europejskiego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, technik technologii drewna, stolarz, technik żywienia i usług gastronomicznych i kucharz  w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech i na Węgrzech.

Umiejętności, wiedza i kompetencje uzyskane podczas zajęć stażowych zostaną zwalidowane z zastosowaniem systemu ECVET. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass Mobility oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły informujący o zaliczeniu staży z konkretna oceną.

Program staży umożliwi zapoznanie z rozwiązaniami stosowanymi w branży mechanicznej, drzewnej i gastronomicznej w krajach europejskich.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na innych uczniów szkoły, ponieważ będzie podstawą do upowszechniania pozytywnych wzorców wypracowanych w trakcie pracy. Efekty projektu będą źródłem wymiany dobrych praktyk w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji kluczowych – zawodowych i będą wykorzystane przez nauczycieli  nauczycieli przedmiotów zawodowych w kolejnych latach.