Od 08.01.2024 r. do 19.01.2024 r. będzie trwała rekrutacja na zagraniczne wyjazdy stażowe realizowane w ramach projektu :

2023-1-PL01-KA121-VET-000119521 z Programu Erasmus+.

Wszystkich uczniów zainteresowanych zagranicznym wyjazdem stażowym zapraszamy do rekrutacji.

W tym roku o udział w stażach mogą ubiegać się uczniowie kształcący się w następujących zawodach:

– technik żywienia i usług gastronomicznych/kucharz,

– technik technologii drewna/stolarz,

– technik programista,

– technik pojazdów samochodowych/mechanik pojazdów samochodowych.

Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty rekrutacyjne.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.