Portugalia, Hiszpania, Włochy i Węgry! Od 21 grudnia 2020 r. rusza rekrutacja na zagraniczne staże zawodowe. Uczniowie klas II i III  kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik technologii drewna, stolarz, technik żywienia i kucharz mają szansę na zdobycie nowych, praktycznych umiejętności, poznanie europejskiego środowiska pracy, kultury innych krajów oraz wzmocnienie swoich możliwości zatrudnieniowych.

Aż 64 osoby mogą zostać stażystami w ramach projektu „Zawodowo mobilni – staże zagraniczne uczniów ZST w Białymstoku” finansowanego z programu Erasmus+.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia znajdziesz tutaj:

KLIKNIJ TUTAJ –>

Spiesz się termin zgłoszeń upływa 29 stycznia 2021!!!