Staże dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych 2020

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w stażach organizowanych w ramach projektu „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość”.

 

Staż w wymiarze 150 h będzie realizowany w miesiącu sierpniu. Każdy uczeń zakwalifikowany do objęcia w/w formą wsparcia otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1 903,50 brutto.

 

Osoby zainteresowane składają kompletną dokumentację w terminie od 30.06.2020 r. do 10.07.2020 r. poprzez wybranie jednej z poniższych form:

  1. poprzez umieszczenie wniosku w skrzyni zabezpieczonej pieczęciami szkoły. Skrzynia ta znajduje się przy wejściu głównym do szkoły.

  2. poprzez wysłanie skanu podpisanej dokumentacji ze swego szkolnego adresu mailowego na adres: zst.kierunekprzyszlosc@gmail.com

  3. poprzez przesłanie wersji papierowej dokumentacji pocztą, bądź kurierem na adres szkoły (ZST w B-stoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok) z dopiskiem „zgłoszenie do udziału w stażach 2020”.