Zdobywanie wiedzy dziś – wyższe kwalifikacje jutro. Staż zagraniczny szansą na europejskim rynku pracy

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

Na rzecz projektu została zawiązana współpraca z samorządem pracodawców w postaci Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku. Przedstawiciele organizacji dokonali konsultacji programu praktyk oraz wskazali na konieczność przygotowania młodych ludzi do wejścia na europejski rynek pracy.  Konspekty lekcji do wykorzystania na zajęciach z technologii gastronomicznej: „Andersiak” o wizycie naszej młodzieży w Portugalii   Praktyka zawodowa w… Więcej >>

M.O.V.E. – Mechatronics Orientation in e-Vocational English

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

Projekt w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku   Dział mechaniczny w ZST Białystok     W dniach 06. – 11.10.2013 roku grupa 7 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku  przebywała z wizytą w Eibar – Hiszpania, Kraj Basków, w ramach projektu partnerskiego LDV- „M.O.V.E.- Mechatronic Orientation in… Więcej >>

Interdyscyplinarny wymiar kształcenia zawodowego – jakość poprzez międzynarodową współpracę szkół zawodowych

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

Wizyta studyjna w Lipsku – Niemcy      W dniach 21.02 – 28.02.2015 roku wicedyrektor Renata Frankowska oraz czworo nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku: Iwona Masalska, Marlena Panasiuk, Kazimierz Bagiński i Jan Prymak, oraz dwóch przedstawicieli zakładów pracy: Grzegorz Sobieski – PSS SPOŁEM i Leszek Szulc – SAMASZ, uczestniczyli w studyjnej wizycie… Więcej >>

Wyczarowane z drewna – sztuka intarsji, rzeźby, drewnianej sztukaterii

Posted by & filed under Projekty.

Projekty realizowane w szkole

Program: Uczenie się przez całe życie Projekt skierowany jest do uczniów klas III i IV Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, zawód technik technologii drewna. Projekt odpowiada potrzebom szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim w branży drzewnej, która po spożywczej jest najistotniejszą technik technologii drewna.  W ramach niniejszego projektu staże w firmach w… Więcej >>

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… – życie i działalność Generała Władysława Andersa” (1892-1970)

Posted by & filed under Aktualności, Aktualności nauczyciela, Aktualności ucznia.

Gen. Władysław Anders

Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego organizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku przy współpracy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku – maj 2016 r.