KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
w roku szkolnym 2024/2025 prowadzi nabór do klas pierwszych:

 

 • 5-letniego technikum

 

przedmioty punktowane na świadectwie kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Technikum nr 3:

 

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • informatyka (w zawodzie technik programista, technik informatyk, technik aranżacji wnętrz); fizyka (w zawodzie technik mechanik, technik pojazdów samochodowych); geografia (w zawodzie technik transportu kolejowego); biologia (w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych); chemia (w zawodzie technik technologii drewna).

 

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • Technik mechanik (matematyka)
 • Technik pojazdów samochodowych (matematyka)
 • Technik programista (matematyka)
 • Technik informatyk (matematyka)
 • Technik technologii drewna (matematyka)
 • Technik transportu kolejowego (matematyka)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (biologia)
 • Technik aranżacji wnętrz (matematyka)

 

 

 • 3 letniej szkoły branżowej I stopnia

 

przedmioty punktowane na świadectwie kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I st. nr 3:

 

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • biologia (w zawodzie kucharz); chemia (w zawodzie stolarz); fizyka (w zawodzie kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych)