mechanik pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

3) naprawiania pojazdów samochodowych.

PROFIL ABSOLWENTA

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

1. Uczeń potrafi diagnozować podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych (m.in.)

1) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

2) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;

3) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;

4) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki.

2. Uczeń potrafi wykonać naprawę zespołów i podzespołów samochodowych (m.in.)

1) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

2) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;

3) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;

4) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

 
Zobacz podstawę programową tego kierunku