ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

„Zakup,dostawę i montaż stanowisk demonstracyjnych”

sygn: ZO-4/ZST/POKL9.2/14

termin składania ofert: 14 listopada 2014 r. godz. 14:00