PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie robót budowlanych pn.

Modernizacja pomieszczeń pokoju nauczycielskiego oraz sanitariatów w budynku

Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku im. Gen. Władysława Andersa

sygn: ZSZ-220-3/17

kontakt:
Władysław Kryński – tel. 85-742-12-13
termin składania ofert: 19 kwietnia 2017 r. godz. 11:30
otwarcie ofert:  19 kwietnia 2017 r. godz. 12:00

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  NR 37512

 

Szczegóły dotyczące przetargu:

 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Projekt

Kosztorys

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Projekt

Kosztorys

BRANŻA SANITARNA

Projekt

Kosztorys

Odpowiedź na zapytanie: