Informacja o unieważnieniu postępowania cz. VII i cz. VIII – opublikowano 15.02.2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu ofert postępowania 26.9.2020

– opublikowano dn. 29.01.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak sprawy 26.9.2020 – opublikowano 11.12.2020 r.

Odpowiedzi na pytania – opublikowano 18.12.2020 r.

Protokół z otwarcia ofert – opublikowano 21.12.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania 26.9.2020 – opublikowano 22.12.2020 r.