PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Dozór terenu i obiektów oraz ochrona fizyczna mienia i osób przebywających w kompleksie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku”

 

sygn: ZSZ-220-6/16

 

kontakt:
Władysław Kryński – tel. 85-742-12-13
termin składania ofert: 02 grudnia 2016 r. godz. 09:15

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  NR 351287

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  NR 351287 – ZMIANA