ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

„Zakup i dostawa oprogramowania i komputerów”

sygn: ZO-7/ZST/POKL9.2/15

termin składania ofert: 20 kwietnia 2015 r. godz. 9:00