Ogłoszenie umieszczono dn. 10.04.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie robót budowlanych pn.

„Remont korytarza na parterze i I piętrze oraz wymiana parkietu na sali gimnastycznej
w budynku Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku przy ul. Stołecznej 21”

 

sygn: ZSZ-220-2/18

kontakt:
Cezary Łempicki – tel. 85-742-12-13
Termin składania ofert do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 11:45
Termin otwarcia ofert dnia 25 kwietnia 2018 r. godz.12:00

SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy
Załączniki nr 1-6 do SWIZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 541428-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ, PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

wyjaśnienie treści SIWZ – opublikowano dn. 20.04.2018

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

informacja z sesji otwarcia ofert– opublikowano dn. 25.04.2018

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT_

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

rozstrzygnięcie postępowania– opublikowano dn. 09.05.2018

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

STWORB

 

Remont korytarzy:
Opis_elektryka 1 pietro i CCTV

Przedmiar_elektryka i CCTV
korytarze – przedmiar
Specyfikacja_ZST 1 pietro i CCTV
korytarz I pietro ROZWINIĘCIE 1
korytarz I piętro ROZWINIĘCIE 2
Rys IE 01_1Pietro + CCTV
Rys IE 02_1Pietro + CCTV

Rys IE 03_1Pietro + CCTV
Rys IE 04_1Pietro + CCTV
Rys IE 05_1Pietro + CCTV
Rys IE 06_1Pietro + CCTV
Rys IE 07_1Pietro + CCTV

Wymiana parkietu:

wymiana parkietu – opis techniczny
wymiana parkietu – przedmiar