Ogłoszenie opublikowano dn. 05.06.2019

Przedmiot zamówienia Pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu w projekcie pn. „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość”
Typ zamówienia Usługi społeczne
Nr zamówienia 26.8.2019
Termin składania ofert 2019-06-17
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Cezary Łempicki, tel. 85 742 12 13 wew. 24