PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Dozór terenu i obiektów oraz ochrona fizyczna mienia i osób przebywajšcych w kompleksie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku”

sygn: ZP-2/ZST/16

kontakt:
Władysław Kryński – tel. 85-742-12-13
termin składania ofert: 25 marca 2016 r. godz. 16:14