Ogłoszenie umieszczono dnia 10.05.2019 r.

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Remont korytarza na II piętrze wraz z wewnętrzną klatką schodową, salą komputerową i szatnią w budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku

 

kontakt:
Cezary Łempicki  tel. 85-742-12-13 wew. 24
Termin składania ofert do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 11.45
Termin otwarcia ofert dnia 27 maja 2019 r. o godz.12:00

– opublikowano 06.06.2019